0
0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Røde Flag med Dr. Frank de Paoli (Aarhus 15.-17. Nov. 2019)

  • Pris ved køb af 1 Stk,3.250,00  DKK
Antal
Køb
Kurset foregår fra fredag middag til søndag eftermiddag

Kursets indhold
 

Kurset ”Differentialdiagnostik og røde flag” udvikler de studerendes forståelse for hvordan sygdomme, der ikke har sin oprindelse i bevægeapparatet, kan manifestere sig dér og give symptomer. Hermed skærpes og kvalificeres den studerendes evne til at screene for røde flag (faresignaler) og differentialdiagnostisere. 
​Kurset omfatter differentialdiagnostik i forhold til medicinske, reumatologiske, neurologiske samt ortopædiske sygdomme.  
Efter kurset vil den studerende være kvalificeret til andre opgaver i sundhedsvæsenet, eksempelvis som ansat hjælpepersonale i en almen lægefaglig praksis. 
 
Kursets formål 
Målet med kurset i ”Differentialdiagnostik og røde flag” er, at den studerende tilegner sig en dyberegående viden om, hvordan forskellige sygdomme kan manifestere sig i bevægeapparatet og de symptomkomplekser sygdommene kan afstedkomme herunder kunne: 
 
  • Anvende og inddrage viden om røde flag (faresignaler) i den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces i forbindelse med intervention over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet  
  • Agere relevant i forhold til at vurdere behov for viderehenvisning eller tilbagehenvisning i tilfælde af mistanke om ikke erkendt anden sygdom eller røde flag 
 
Derudover er målet, at den studerende erhverver sig en grundlæggende viden om medicinsk og kirurgisk behandling af muskelskeletsygdomme.  
 
 
Undervisningsform 
Forslag: Forelæsning, diskussion og gruppearbejde. Hvis underviseren ønsker at bruge kursisternes egne patientcases, gives besked til kursussekretæren, så hver kursist senest 14 dage før kurset kan sende en case til underviseren (Omfang? Forberedelse af case præsentation? Anden forberedelse?) 
Efter endt kursus modtager deltagerne en test, som skal bestås før kursusbevis opnås.
 
Kursus format: 2 hele + ½ undervisningsdage (20 timer). 
Metabolisk/endokrine sygdomme 

Gastrointestinale sygdomme

Kardiovaskulære sygdomme

Lungesygdomme

Urogenitale sygdomme

Hæmatologiske sygdomme

Maligne neoplasmer


Neurologiske sygdomme
Varenr.:
Tema fra Bewise