0
0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Gratis* temadag og Generalforsamling (tilmelding sker via mail)

Gratis* temadag og Generalforsamling (tilmelding sker via mail)
  • Pris ved køb af 1 Stk,0,00  DKK
Gratis Temadag og Generalforsamling 2019 - Manuel MDT

Lørdag d. 30. marts kl. 9.30-17 vil Odense Mødecenter igen danne rammen for vores årlige temadag. Her vil vores undervisere og Diploma'er lave en dag med manuelle teknikker ude fra cases.
Så kom og få opfrisket og justeret dine greb, få en dialog om retningspreferencer, tale om kraftprogression og måske få nye øjne på en svær patient – og selvfølgelig møde dine kollegaer til en både faglig og hyggelig dag.

Efterfølgende vil der som sædvanligt være generalforsamling, hvor der blandt andet vil være information om den nye Ph.d.-stilling, vi har valgt at støtte.

Sted: Odense Mødecenter, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tid: Lørdag d. 30. marts kl 9.30-17

Tilmelding: kursus@mckenzie.dk
Navn, Efternavn, Medlemsnummer Danske Fysioterapeuter (så vi kan se, du er medlem af DSMDT og dagen dermed er gratis).


Pris: Som altid gratis for medlemmer af MDT, øvrige deltagere: 500 kr./medlemsskab af MDT.

Tidsplan for dagen:
Kaffe 8.30 - 9-30
Intro 9.30 - 9.45
Cx 9.45 -10.30
OE 10.30 - 11.15
Pause 11.15 - 11.45
Lx 11.45- 12.30
Frokost 12.30 - 13.15
UE 13.15 - 14.00
Kaffe/Kage 14.00.14.30
Generalforsamling 14.30- 16.00

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi´s virksomhed i det forløbne år.
3. Fastsættelse af kontingent
4. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud.
5. Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen med afstemning, skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dvs. lørdag d. 2. marts. Forslag sendes til info@mckenzie.dk.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der er fem bestyrelsesmedlemmer på valg, efter vedtagelse af forslag fra sidste generalforsamling er det ene mandat denne gang 1 årig og herefter 2 årigt.
På valg er Mathias Holmquist (villig til genvalg), Steen Jepsen (villig til genvalg), Rasmus Dons (villig til genvalg), Morten Topholm (villig til genvalg) og Katrine Fehrend (genopstiller ikke)
7. Valg af suppleanter.
Der skal i år vælges 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Varenr.:
Tema fra Bewise